Çevre Politikamız

Dışımız da içimiz gibi tertemiz…

- Doğal kaynakları ve çevreyi korumak.

- Birey, toplum ve doğaya karşı sorumluluğu sağlamak.

- Doğal kaynakların en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanımını gerçekleştirerek çevre ile etkileşime giren faaliyetlerimizi ve atıklarımızı kaynağında yönetip doğal kaynak ve çevre kirliliğini önlemek.

- Çevre mevzuatına ve bağlı bulunduğumuz ilgili diğer yasal mevzuatlara uyarak, sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır

- Çevreyi korumak doğaya gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur.


< GERİ DÖN