İş Sağlığı ve Güvenliği

Her koşulda güvenlik, iş ve işçi sağlığı bizim için çok önemli.

Sağlığı ve Güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır. Futaş Yemek olarak en büyük sorumluluğumuz;

- Hizmet alanlarımızda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasal mevzuat hükümlerine ve kalite standartlarına uymak,
- Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için tehlikeleri ve riskleri belirleyip, kontrol önlemleri alarak güvenli, sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışma ortamı oluşturmak,
- İş kazalarını önleyecek tedbirler ve eğitimlerle tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlayacak bilinç ve sistemi oluşturmak,
- Oluşturulan sistemi etkin uygulayarak sürekliliğini sağlamak, sistemimizin iş ortaklarımızla beraber sürekli iyileştirilmesi ve gelişmesini sağlamaktır.
 


< GERİ DÖN